19 czerwca 2024

Umowa z kontrahentem – jak powinna wyglądać?

2 min read
obsługa prawna firm Warszawa

Każda podpisywana przez przedsiębiorstwo umowa niesie za sobą skutki istotne dla jego funkcjonowania. Właśnie dlatego warto zadbać, aby dokument ten był w pełni zgodny z oczekiwaniami obu stron. Najlepszym sposobem na stworzenie odpowiedniej umowy z kontrahentem jest pomoc doświadczonego prawnika. Czym powinna charakteryzować się poprawna umowa z kontrahentem? 

Mówiąc o kontrahentach, mamy zwykle na myśli osoby prowadzące działalność gospodarczą. Podpisywane z nimi umowy są więc kontraktami, które zobowiązują obie strony do wykonania określonych działań w związku ze współpracą biznesową. Umowa jest tutaj niezwykle ważnym elementem, który wyznacza warunki danej transakcji. Stanowi ona również zabezpieczenie w razie, gdy jedna ze stron uchyla się od obowiązków zawartych w umowie lub nie przestrzega jej zasad. W sytuacji podpisywania wielu takich umów niezwykle przydatna jest stała obsługa prawna firm Warszawa. Dzięki pomocy doświadczonych prawników mamy pewność, że dokument jest zgodny z prawem i odpowiednio nas chroni. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak czym powinna wyróżniać się prawidłowa umowa z kontrahentem. 

Elementy umowy z kontrahentem 

W przypadku tak ważnego dokumentu, jakim jest umowa z kontrahentem, musimy pamiętać o jej aspektach formalnych. W związku z tym konieczne powinny się w niej znaleźć dane obu stron transakcji: imiona i nazwiska lub nazwy podmiotów, adresy zameldowania lub siedzib, a także numery NIP lub PESEL. Oprócz tego w umowie musi zostać wskazana data oraz miejsce podpisania umowy. Ważne będzie również oznaczenie rodzaju samej umowy. 

Treść umowy po wyżej wskazanych elementach powinna skupiać się na warunkach kluczowych dla obu stron kontraktu. Nie możemy przy tym zapomnieć o kluczowych dla właściwego wykonania warunków umowy terminach. Należy również opisać sposób, w jaki umowa może zostać wypowiedziana.

Jak przygotować odpowiednią umowę?

Umowa z kontrahentem to bardzo często obszerny dokument uwzględniający dużą ilość różnorodnych aspektów. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego w obsłudze prawnej firm prawnika. Zagwarantuje nam to umowę dopasowaną do potrzeb obu stron. Gotowy wzór nie będzie bowiem odpowiedni w takiej sytuacji. Umową należy skonstruować w taki sposób, aby interesy obu firm były zabezpieczone. Jedynie profesjonalista będzie w stanie spisać umowę w sposób jasny i zrozumiały. Zawarte w niej zapisy muszą być konkretne i nie dawać stronom możliwości zastosowania dowolnej interpretacji. Oprócz tego aby umowa była ważna, musi być w pełni zgodna z prawem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *