18 kwietnia 2024

Przedawnienie długów – co trzeba wiedzieć?

2 min read

Prowadzenie finansów to nie tylko dbałość o swoje bieżące wydatki i oszczędności, ale także monitorowanie wszelkich zobowiązań i długów. Jednak co się stanie, gdy dług pozostaje niespłacony przez pewien czas? Wtedy pojawia się kwestia przedawnienia długu, czyli momentu, w którym wierzyciel traci prawo do jego odzyskania. Terminy przedawnienia długów są zróżnicowane i zależą od rodzaju długu oraz innych czynników. W tym artykule dowiesz się, kiedy przedawnia się dług. 

 

Początek biegu przedawnienia

Początek biegu przedawnienia długu zazwyczaj zaczyna się od daty, na którą wyznaczono spłatę długu lub daty podjęcia próby odzyskania pieniędzy. To oznacza, że w momencie, gdy wierzyciel nie podejmuje działań zmierzających do odzyskania długu, zaczyna on przedawniać się zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Jednak istnieją pewne wyjątki, zwłaszcza w przypadku długów podatkowych. Tutaj data przedawnienia jest określana na podstawie daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym podatek miał być zapłacony. Oznacza to, że czas przedawnienia może być liczony w kilku latach od początku biegu przedawnienia, choć prawnie przedawnienie następuje na koniec roku kalendarzowego.

 

Długi, które ulegają przedawnieniu

Terminy przedawnienia różnych rodzajów długów mogą znacząco się różnić. Oto kilka przykładów:

  • Mandat – przedawnienie po 1 roku.
  • Roszczenia z tytułu umowy przewozu oraz przedwstępnej umowy – przedawnienie się po 1 roku.
  • Roszczenia przedsiębiorcy z tytułu nieopłaconej faktury – przedawnienie po 2 latach.
  • Roszczenia wynikające z tytułu umowy sprzedaży – przedawnienie po 2 latach.
  • Roszczenia dostawcy z tytułu dostarczenia dostawy – przedawnienie po 2 latach.
  • Roszczenia z tytułu umowy o dzieło – przedawnienie po 2 latach licząc od dnia oddania dzieła.
  • Roszczenia za usługi telekomunikacyjne – przedawnienie po 2 latach.
  • Debet na koncie – przedawnieniepo 2 latach, jeśli dotyczy wszelkich roszczeń związanych z umową rachunku bankowego.

Dłuższe terminy przedawnienia:

Należności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Należności wynikające z działalności gospodarczej przedawniają się po 3 latach. To oznacza, że wierzyciel ma trzy lata na podjęcie działań mających na celu odzyskanie tych środków.

Należności z tytułu kary umownej

Jeśli umowa pomiędzy kontrahentami przewiduje karę umowną, to przedawnia się ona po 3 latach. Jest to okres, w którym wierzyciel może próbować egzekwować tę karę.

Długi związane z kaucją, przedpłatą lub zaliczką

Długi wynikające z braku zwrotu kaucji, przedpłaty lub zaliczki również przedawniają się po 3 latach. To oznacza, że jeśli ktoś nie zwrócił Ci wpłaconej kaucji lub przedpłaty, masz trzy lata na podjęcie kroków w celu odzyskania tych środków.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *