26 maja 2024

Poradnik podatkowy: od jakiej kwoty drugi prog podatkowy?

3 min read

Próg podatkowy to kluczowy element w systemie podatkowym Polski, który wpływa na wysokość obciążenia dochodów podatkiem. W zależności od osiągniętych przychodów podatnicy mogą podlegać różnym stawkom podatku dochodowego.

Co to jest próg podatkowy i jakie są jego rodzaje?

Próg podatkowy to pojęcie odnoszące się do systemu opodatkowania dochodów w Polsce. Oznacza on kwotę dochodu, po przekroczeniu której stosuje się wyższą stawkę podatku dochodowego. W wielu krajach, w tym w Polsce, system podatkowy jest progresywny, co oznacza, że im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatku. W Polsce obowiązują dwa progi podatkowe dla osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu umów o pracę oraz innych źródeł. Przekroczenie pewnej kwoty dochodu w ciągu roku kalendarzowego powoduje, że nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana wyższą stawką. Wprowadzenie progów ma na celu sprawiedliwe obciążenie podatkowe, gdzie osoby o wyższych dochodach płacą większy podatek w stosunku do swoich zarobków.

Aktualne stawki i kwoty progów podatkowych.

W Polsce system podatkowy dla osób fizycznych, opierając się na zasadzie progresywności, zakłada, że wysokość stawki podatku jest zależna od wysokości uzyskanego dochodu. W praktyce oznacza to, że osoby o niższych dochodach płacą niższy podatek, podczas gdy te o wyższych dochodach – wyższy. Taka konstrukcja ma na celu wprowadzenie pewnej formy sprawiedliwości społecznej, dzięki której ci, którzy zarabiają więcej, wniosą większy wkład do budżetu państwa. Od 2022 roku obowiązują dwie główne stawki podatku dochodowego od osób fizycznych:

Stawka 17%: Ta stawka była stosowana do dochodów nieprzekraczających kwoty  120 000 zł w skali roku. To oznacza, że jeżeli w ciągu całego roku podatkowego dana osoba osiągnęła dochód do tej kwoty, całość jej przychodu była opodatkowana stawką 17%.

Stawka 32%: Wszystkie dochody przekraczające sumę  120 000zł w danym roku podatkowym były opodatkowane stawką 32%.

Warto również dodać, że Polska oferuje różnego rodzaju ulgi podatkowe, które pozwalają zmniejszyć obciążenie podatkowe. Mogą to być na przykład ulgi za dzieci, ulgi na internet czy ulgi remontowe. Dlatego ostateczna kwota podatku może być różna w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika. Aby dokładnie określić swój podatek dochodowy, warto skorzystać z kalkulatorów podatkowych dostępnych online lub skonsultować się z doradcą podatkowym.

Jak prawidłowo obliczyć należny podatek w zależności od osiągniętego dochodu?

Obliczenie należnego podatku w Polsce dla osób fizycznych opiera się na progresywnym systemie opodatkowania. Aby prawidłowo obliczyć należny podatek w zależności od osiągniętego dochodu, należy rozpocząć od określenia całkowitego dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Dochód to różnica między osiągniętymi przychodami a kosztami ich uzyskania. Jeśli Twój roczny dochód nie przekracza określonej kwoty granicznej, całość Twojego dochodu podlega opodatkowaniu niższą stawką. Wszystko powyżej tej kwoty podlega opodatkowaniu wyższą stawką. Po obliczeniu podatku na podstawie stawek, możesz odjąć od niego kwoty ulg podatkowych, na które się kwalifikujesz. Polski system podatkowy oferuje różne ulgi, więc warto dokładnie sprawdzić, z których można skorzystać, a następnie odliczyć je od wyliczonej wcześniej kwoty podatku.

 

 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *