1 marca 2024

Korzyści wypływające z pozytywnego aspektu stresu

4 min read

Stres jest często postrzegany jako wyłącznie negatywne odczucie, terminy w pracy piętrzą się, dramaty rodzinne zbierają swoje żniwo, napięte harmonogramy wykończają nas i doprowadzają do wyczerpania.
Stres pojawia się, gdy ktoś czuje nierównowagę między wyzwaniem a zasobami, którymi dysponuje, aby sobie z nim poradzić, wyjaśnia Kathleen Gunthert, profesor psychologii na American University.
Naukowcy zidentyfikowali dwa różne rodzaje stresu, ciężkiego stanu, wyczerpania, który odnosi się do negatywnego stresu (rozbicia) i „eustres”, który odnosi się do pozytywnego stresu (przystąpienia do nowych zadań).
Przewlekły stres jest definiowany jako „fizjologiczna lub psychologiczna reakcja na przedłużające się wewnętrzne lub zewnętrzne stresujące wydarzenia” i ma związek z niezdrowym odżywianiem, problemami skórnymi, mniejszym rozmiarem mózgu, a nawet zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia chorób przewlekłych.
Eksperci jednak twierdzą, że przy małym nasileniu stres może w istocie mieć pewne pozytywne skutki. Umiarkowane poziomy codziennego, dającego się opanować stresu, znanego również jako „eustres”, mogą pomóc w ochronie przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które są związane ze starzeniem się i powstawaniem chorób, jak wynika z badania opublikowanego w 2013 roku w czasopiśmie Psychoneuroendocrinology.
Oto kilka nieoczekiwanych korzyści z doświadczania odrobiny stresu:
Stres zwiększa motywację
Podczas gdy podwyższony poziom stresu może być przytłaczający i zmniejszać motywację, odrobina stresu może sprzyjać pobudzeniu do intensywniejszej pracy, a średni poziom stresu może zwiększyć naszą motywację. Na przykład stres związany ze zbliżającym się ostatecznym terminem może pomóc ludziom skupić się i zwrócić większą uwagę na szybsze wykonanie zadania, ponieważ mają świadomość upływającego czasu.
Wszyscy mieliśmy tego typ doświadczenia, mówiąc:”Muszę coś z tym koniecznie zrobić”, ale nie mogliśmy znaleźć motywacji, by to wykonać, aż do momentu, gdy ogarnął nas stres, bo następnego dnia trzeba było to zrobić i nagle pojawiła się motywacja. Ta reakcja pobudzonej chęci do działania może czasami przynieść pozytywne skutki.
Stres może budować odporność i sprzyjać rozwojowi
Mimo że stres może być przytłaczający, zmusza ludzi do rozwiązywania problemów, co ostatecznie buduje pewność siebie i zwiększa umiejętności, które są ważne dla przyszłych doświadczeń, twierdzi Peter Vitaliano, profesor psychiatrii i nauk behawioralnych w School of Medicine na Uniwersytecie Waszyngtońskim.
Dzięki zwiększonej odporności i pewności siebie, ludzie czują się mniej zagrożeni i bardziej kontrolują sytuację.
Allison Berwald, licencjonowany kliniczny pracownik socjalny w Nowym Jorku, twierdzi, że wykorzystanie stresu do stawienia czoła swoim lękom lub wyzwaniom może również pomóc w przezwyciężeniu problemów, zamiast ich unikania. Po stawieniu czoła lękowi poczujesz się lepiej przygotowany do radzenia sobie z nim w przyszłości, ponieważ już go doświadczyłeś.
Stres może sprzyjać budowaniu więzi
Jedną z najbardziej zaskakujących korzyści płynących ze stresu jest to, że może on pomóc w budowaniu relacji interpersonalnych, które są kluczowe dla ogólnego stanu zdrowia. Powiązania społeczne są jednym z najbardziej ochronnych czynników przed fizycznymi i psychicznymi problemami zdrowotnymi. Kiedy ludzie czują się kochani i rozumiani przez drugą osobę, czują się mniej samotni i odizolowani.
Na przykład grupy wsparcia są doskonałym miejscem, w którym ludzie mogą rozmawiać o swoich stresach z innymi, co buduje współczucie, a w konsekwencji pozytywne hormony, Otwierając się przed sobą nawzajem, ludzie czują się lepiej, ponieważ mogą odnieść się do swoich problemów i potwierdzić swoje uczucia, tworząc pozytywny obraz negatywnych doświadczeń.
Rozmowy z przyjaciółmi i rodziną również mogą budować i wzmacniać relacje. Wiele z naszych przyjaźni i relacji rodzinnych nie byłoby takich samych, gdybyśmy nie wspierali się nawzajem w trudniejszych momentach.
Stres jest częścią sensownego życia
Życie bez stresu niekoniecznie jest lepsze. Weźmy, na przykład, studenta w szkole wyższej. Proces aplikacyjny jest konkurencyjny, zajęcia mogą być wyzwaniem, a po ukończeniu studiów przejście ze środowiska akademickiego do biznesowego może być dalszym procesem dydaktycznym. Jednakże, w końcu każdy kto osiągnął sukces, może być dumny. Rzeczy, z których jesteśmy najbardziej dumni i które mają największe znaczenie w naszym życiu, są trudne. Jeśli wyeliminujemy stres, prawdopodobnie wymazalibyśmy również wiele wartości z naszego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *