26 maja 2024

Co to jest faktoring – musisz wiedzieć!

2 min read

W świecie biznesu, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, faktoring stał się ważnym narzędziem zarządzania finansami. To rozwiązanie, które może zrewolucjonizować sposób, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają swoim kapitałem obrotowym.

Faktoring w praktyce – jak dokładnie przebiega ten proces i wszystko w około?

Faktoring to dynamiczne narzędzie finansowe, które umożliwia firmom poprawę płynności finansowej poprzez sprzedaż swoich faktur należnościowych innemu podmiotowi, zwanemu faktorem. To proces, który znacznie przekształca tradycyjne podejście do zarządzania kapitałem obrotowym. Jak dokładnie działa faktoring w praktyce? Oto jego kluczowe aspekty.

1. Wydanie Faktury: Proces faktoringu rozpoczyna się, gdy firma wyda fakturę swojemu klientowi za dostarczone towary lub usługi. Faktura ta zawiera informacje o kwocie, terminie płatności i innym niezbędnym szczegółach.

2. Wybór Faktora: Firma decyduje się na sprzedaż faktury należnościowej jednemu z faktorów, czyli specjalistycznym instytucjom finansowym. Wybór faktora może być dokonywany na różnych zasadach, w tym na podstawie oferty cenowej czy reputacji faktora na rynku.

3. Sprzedaż Faktury: Faktor kupuje fakturę od firmy, zazwyczaj w cenie niższej od nominalnej wartości faktury. Różnica między ceną zakupu a nominalną wartością faktury to opłata za usługę faktoringu, zwana również marżą faktoringową.

4. Finansowanie Natychmiastowe: Po zakupie faktury, faktor zazwyczaj wypłaca firmie określoną część należności natychmiast, często stanowiącą od 70% do 90% nominalnej wartości faktury. To natychmiastowe finansowanie pozwala firmie uniknąć opóźnień w płatnościach i utrzymać płynność finansową.

5. Zarządzanie Należnościami: Faktor jest odpowiedzialny za zarządzanie należnościami od klienta firmy. To oznacza śledzenie terminów płatności, przypominanie o zaległych płatnościach i podejmowanie działań windykacyjnych w razie potrzeby. Dzięki temu firma unika ryzyka związanego z nieterminowymi płatnościami.

6. Wypłata Reszty Środków: Po otrzymaniu pełnej kwoty od klienta, faktor wypłaca firmie pozostałą część należności po odliczeniu opłat za faktoring (marży faktoringowej) oraz ewentualnych innych kosztów związanych z obsługą należności.

7. Zakończenie Transakcji: Transakcja faktoringowa jest uważana za zakończoną, gdy faktor otrzymuje pełną płatność od klienta firmy i przekazuje resztę środków właścicielowi faktury.

Faktoring to optymalne narzędzie finansowe

Warto zaznaczyć, że faktoring może przyjmować różne formy, w tym faktoring bez regresu (non-recourse), gdzie faktor ponosi ryzyko niespłacenia przez klienta, oraz faktoring z regresem (recourse), gdzie ryzyko to spoczywa na firmie.

Faktoring to elastyczne narzędzie finansowe, które pozwala firmom zarządzać swoimi finansami w bardziej efektywny sposób i utrzymywać płynność finansową. Dzięki możliwości szybkiego uzyskania środków, uniknięciu ryzyka nieterminowych płatności i zaoszczędzeniu czasu na windykacji, faktoring staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w dzisiejszym świecie biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *